Actualitate Anunțuri

INFORMARE

Această informare este efectuată de: APA SERVICE SA, str. Uzinei, nr. 2 , Giurgiu, jud. Giurgiu tel. 0246212227, fax 0246215718 email: apagiurgiu@yahoo.com, ce intenţionează să solicite de la ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ- VEDEA aviz de amplasament pentru SEAU Mârşa, investitie noua care face parte din “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu în perioada 2014 – 2020”.

Statia de epurare ape uzate Mârşa este amplasata in com. Mârşa in zona de est a localitatii pe un teren aflat in domeniul public al comunei Mârşa si va deservi noul sistem de canalizare menajera prevazut a se executa in localitate.

Rezultatul acestei masuri: apele uzate menajere colectate din localitatea Marsa, dupa ce au fost epurate in cadrul noii statii de epurare, se vor evacua in raul Dambovnic, cu respectarea incarcarilor prevazute in normativele in vigoare.

Amplasamentul staţiei de epurare Mârşa se află într-o zonă inundabila a raului Dâmbovnic. Pentru apararea împotriva inundaţiilor, s-a prevăzut amplasarea staţiei de epurare pe o platformă, la o cota neinundabilă (95,90mdMN) peste nivelul maxim Q1% calculat.

Solicitarea de obtinere a avizului de amplasament este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa mentionata( persoana de contact Neagu Lucica, telefon 0731551628), dupa data de 18.10.2021.

Director General,

Popescu Alexandru- George

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!