Actualitate

PRECIZARI REFERITOARE LA EXAMENUL NATIONAL DE DEFINITIVARE IN INVATAMANT – 2020

Pentru candidați înscriși la examenul național de definitivare învățământ sesiunea 2020, care nu au susținut nici o inspecție de definitivat în anul școlar 2019-2020:

  • conform art . 38 din OG 70 / 2020 pentru anul școlar 2019-2020 cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.
  • candidații aflați în această situație, vor depune la sediul ISMB, cererea de recunoaștere/echivalare a inspecției până la data de 22 mai 2020 și vor pregăti portofoliul profesional personal în vederea evaluării acestuia, conform grilei de evaluare prevăzute în Anexa 4 din OMEN 5211/2018
  • dupa recunoasterea/echivalarea inspectiei ll a clasa, in conformitate cu prevederile art 16 alin 4 1 din OMEC 4300/2020 “Candidatii inscrisi la examen in sesiunea 2020, care au nota de promovare la inspectia sustinuta/recunoscuta, transmist comisiei constituite in baza prevederilor art. 5 alin (6) spre evlure, portofoliul professional in formt electronic/in format letric, pana la data de 12 iunie 2020.

Pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare învățământ sesiunea 2020, care au efectuat cel puțin o inspecție specială la clasă în anul școlar 2019-2020:

  • In conformitate cu prevederile art. 16, alin 4 1 din OMEC 4300/2020 “Candidatii inscrisi la examen in sesiunea 2020, care au nota de promovare la inspectia sustinuta/recunoscuta, transmist comisiei constituite in baza prevederilor art. 5 alin (6) spre evlure, portofoliul professional in formt electronic/in format letric, pana la data de 12 iunie 2020.
  • evaluarea portofoliului profesional personal se realizează electronic conform grilei de evaluare prevăzute în anexa 4 OMEN 5211/2018;

Pentru candidații înscriși la examenul național de definitivare învățământ sesiunea 2020, care au efectuat cel puțin o inspecție specială la clasă în anul școlar 2019-2020:

  • In conformitate cu prevederile art. 18, alin 1 lit b1 din OMEC 4300/2020 “candidatilor carora li s-au efectuat ambele inspectii, li se considera, in vederea calcularii mediei aritmetice, cea mai mare dintre notele obtinute la cele doua inspectii de specialitate.”

Gestionarea preluarii si evaluarii portofoliilor va fi decisa de catre fiecare inspector scolar de specialitate.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!