Actualitate

SJA Giurgiu: “Mai bine previi, decât să combaţi!”

anticoruptie 1 Este şi sloganul după care funcţionează şi  Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu. Practic, prevenirea a ocupat şi ocupă un loc important, la nivelul acestei structuri. Tocmai de aceea, 2015 a fost un bun pentru SJA Giurgiu. De altfel, şi la nivel naţional, DGA a înregistrat rezultate notabile, ceea ce a adus aprecieri şi de la nivel internaţional. Mărturie stă şi Raportul Comisie Europene privind progresele  înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare. Vestitul MCV! Pentru a afla mai multe despre Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu am avut ca interlocutor pe comisar şef Cornelia Ştefan, ofiţerul de la prevenire.

 Rep.: Încă de la înfiinţare, DGA a fost o structură ce s-a bucurat de încrederea cetăţeanului. Dovadă stau rezultatele înregistrate de la an la an.

Cornelia Ştefan: Aşa este. Încă de la crearea ei, DGA s-a bucurat de un grad ridicat de încredere. De la o zi la alta, oamenii vin tot mai des către noi. Chiar şi atunci când problema sesizată nu este de competenţa noastră, aici, cetăţenii găsesc un profesionist care să îi îndrume. Poate şi pentru că noi am fost mai mereu în mijlocul lor, prin campanile desfăşurate.

Rep.: Fiindcă aţi adus în discuţie campanile desfăşurate, ştim cu toţii că, pe parcursul anului 2015, nu au fost puţine.  De aceea, v-am ruga sa faceţi o trecere în revistă a acestora…

Cornelia Ştefan: Într-adevăr au fost multe activităţi. Am să amintesc doar câteva dintre acestea. Am sărbătorit prin diverse activităţi ziua anticorupţie , pe 30 mai. Am desfăşurat, cu susţinerea consiliilor judeţean şi local, seminarul cu tema “Regimul Juridic al Aciziţiilor Publice şi al incompatibilităţilor ”. Mai mult, a fost al treilea an consecutiv în care Direcţia Generală Anticorupţie prin Serviciul Județean de la Giurgiu premiază elevii giurgiuveni pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiade și concursuri naționale. Festivitatea de premiere a avut loc la Colegiul Naţional Ion Maiorescu, pe 28 mai, unde 25 de elevi de toate vârstele au fost răsplătiţi pentru munca depusă. Premiile au fost acordate de SJA, cu sprijinul Primăriei Municipiului Giurgiu.

În perioada 10 – 11 decembrie, Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu, în parteneriat cu Primăria municipiului,  a organizat şi desfaşurat ediţia a treia a competiţiei  ,,Cupa D.G.A., la sah”. Evenimentul  s-a înscris în seria activităţilor de prevenire dedicate ,,Zilei Internaţionale Anticorupţie – 9 Decembrie” Activitatea s-a desfăşurat pe scena Ateneului „Nicolae Bălănescu” Giurgiu, unde au fost prezenţi competitori din toate structurile judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, elevi din învăţământul gimnazial şi preuniversitar, pensionari şi  reprezentanţi din administraţia publică locală.

Rep.: Un alt eveniment, deloc neimportant, a fost cel Anti-Corruption Film Festival 2015, primul proiect cu tema „Educaţie anticoruţie prin film”.

Cornelia Ştefan: Corect. Proiectul a constat în organizarea unei competiţii de filme de scurt-metraj adresat deopotrivă cineaştilor amatori şi profesionişti din România, iar filmele înscrise trebuia să conţină elemente care să contribuie la determinarea adoptării unui comportament integru de către cetăţeni şi funcţionarii statului. Şi aici am înregistrat succes. Elevii de la Liceul “Nicolae  Cartojan”, îndrumaţi de prof. Ion Ghimpeţeanu, au obţinut locul trei, după Brăila şi Neamţ, cu filmul “Sweet Dreams”.

Rep.: Aşadar, activitatea de prevenire a fost una elaborată şi cu rezultate pe măsură!

Cornelia Ştefan: Rezultatele sunt încununarea muncii noastre! Tot în 2015 au fost soluţionate 50 de petiţii. Au avut loc 79 de şedinţe de intruire şi informare, la care au luat parte peste 800 de angajaţi MAI, dar şi alte 250 de persoane din alte structuri externe. Însă, de departe,  munca noastră este una destul de complexă, ce vizează prevenire, studii şi proiecţii.

Practic, şi colaborarea interinstituţională a fost una foarte bună! Aş vrea să evidenţiez şi rolul mass-media în reuşitele noastre. Relaţia cu presa a fost una de bun augur şi de succes. Am fost parteneri în adevăratul sens al cuvântului.

În concluzie, putem aprecia că activitatea din 2015 a Serviciului Judeţean Anticorupţie Giurgiu s-a înscris în efortul general al DGA de prevenire şi combatere a faptelor de corupţie.

Rep.: Am remarcat că au existat şi aprecieri la adresa DGA în Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare… Cred că cititorii noştri ar trebui să cunoască şi aceste aspect.

Cornelia Ştefan: Comisia Europeană a publicat la data de 27.01.2016, Raportul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru anul 2015, privind măsurile întreprinse de România în ceea ce privește reforma sistemului judiciar și combaterea corupției.

Atât în conținutul Raportului inițial, cât și în Raportul tehnic care însoțește raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu au fost făcute o serie de aprecieri referitoare la activitatea Direcției Generale Anticorupție, atât pe segmentul de prevenire, cât și de combatere a corupției.

Astfel, se apreciază faptul că „DGA a acumulat expertiză în prevenirea și controlul corupției, fapt ce îi conferă DGA posibilitatea de a împărtăși experiența cu alte instituții cu scopul de a întări prevederile Strategiei Naționale Anticorupție”.

În conținut se mai face trimitere, printre altele, la Ghidul de informare pentru cetățeni în relația cu structurile MAI, editat de DGA, prin care se atrage atenția asupra eventualelor acte de corupție ce pot surveni sau apărea în cadrul procesului de obținere a documentelor elaborate de instituțiile din cadrul acestui minister, precum și elaborarea, în cooperare cu Ministerul Public, a unui Studiu privind sistemul de educație 19 cu scopul de a prevedea măsuri pentru o prevenire mai bună a corupției.

Redăm în continuare fragmente extrase din Raport și din raportul tehnic, cu trimitere directă la activitatea DGA:

Extras despre DGA din RAPORTUL COMISIEI

Pag. 13

Progresele constatate în raportul din 2015 în ceea ce privește instrumentarea și urmărirea penală a cazurilor de corupție la nivel inferior au continuat, în special în ceea ce privește activitatea procurorului general și a Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Procurorul general a acordat prioritate activității de combatere a corupției și va fi important să fie disponibile resurse pentru continuarea acestei activități.

Pag. 15

Comisia invită România să ia măsuri în următoarele domenii:

  1. Lupta împotriva corupției

Ar trebui să se utilizeze fondurile UE pentru diseminarea măsurilor de prevenire eficace împotriva micii corupții prin intermediul Strategiei naționale anticorupție și al reformelor generale ale administrației publice;

Extras despre DGA din Raportul tehnic

Pag. 32

Raportul MCV din anul precedent a recomandat utilizarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pentru a identifica cât mai bine domeniile ce prezintă riscuri de corupție și pentru a elabora măsuri educative și de prevenire, cu sprijinul ONG-urilor și apelând la finanțarea UE. SNA 2012-2015 a fost concepută în așa fel încât să permită implementarea de măsuri de prevenire a corupție, precum și măsurile adecvate pentru prevenire. Măsurile elaborate (și implementarea lor) au fost revizuite printr-un proces de evaluare, cu recomandări punctuale, identificându-se totodată și cele mai bune practici. Ministerul Justiției coordonează implementarea SNA la nivel național, fiind sprijinit în procesul de evaluare de ONG-uri și de Direcția Generală Anticorupție (DGA).

în 2015, Direcția Generală Anticorupție (DGA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost activată în ceea ce privește promovarea măsurilor de prevenire, prin activități anticorupție, sesiuni de informare și pregătire, ghiduri pentru cetățeni și studii de cercetare. DGA are o structură specializată care analizează toate cazurile de corupție în vederea definirii măsurilor ce trebuie întreprinse pentru a preveni cazuri similare. Astfel, DGA stabilește sesiuni noi de pregătire anticorupție, precum și măsuri de control. Pe parcursul anilor, DGA a acumulat expertiză în prevenirea și controlul corupției, fapt ce îi conferă DGA posibilitatea de a împărtăși experiența cu alte institușii cu scopul de a ăntări prevederile Strategiei Mașionale Anticorupție.

Pag. 33

În anul 2015, PÎCCJ  a organizat patru reuniuni profesionale regionale, pe tema „Investigarea infracțiunilor de corupție și infracțiunea conflictului de interese”, ocazie cu care procurorii au prezentat cazuri reprezentative instrumentate de toate structurile teritoriale. Scopul acestor întâlniri este acela de a realiza un schimb de experiență cu privire la investigarea cazurilor de corupție. Toate cazurile prezentate în cadrul competițiilor regionale și naționale anticorupție au sibliniat importanța lucrului în echipă între agențiile de aplicare a legii.

Pag. 34

În combaterea corupției, ofițerii de poliție judiciară ai DGA au derulat investigații și au transmis către Parchet 3000 de dosare penale, dintre care 1467 au fost din sesizare din oficiu.

În 2471 de dosare penale s-a început urmărirea penală, în 403 dosare s-au emis rechizitorii și alte 41 de dosare s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Parchetul a emis 3399 ordonanțe  de delegare pentru ofițerii de poliție judiciară ai DGA pentru a derula investigații 3. DGA  și Parchetul General au emis o nouă ediție a Ghidului de bune practici pentru investigarea infracțiunilor de corupție.

Pag. 37

Educație

Ministerul Educației a întreprins o serie de măsuri de prevenire a corupției. O Metodologie de evaluare a riscurilor la corupție a fost aprobată și Strategia pentru prevenirea corupției în sistemul de educație pentru 2015-2017 va curpinde, de asemenea, o componentă privind sistemul de învățământ superior și cercetare științifică. Ministerul a semnat Protocoale cu Direcția Generală Anticorupție (DGA) pentru informarea profesorilor și a elevilor privind aspectele legate de corupție. DGA  a elaborat, în cooperare cu Ministerul Public, un Studiu privind sistemul de educație 19 cu scopul de a prevedea măsuri pentru o prevenire mai bună a corupției.

INDEX

Raportul tehnic, secțiunea 5.3, p. 33.

O activitate a fost elaborarea și diseminarea Ghidului de bune practici pentru prevenirea și combaterea corupției, în cadrul unui proiect finanțat de Comisia Europeană – Uniți împotriva corupției, al cărui scop a fost prevenirea și combaterea corupției în România, Bulgaria și Letonia.

DGA a organizat mai mult de 3500 de sesiuni de pregătire și informare adresate personalului MAI. În 161 cazuri, DGA a fost sesizată, de către ofițerii MAI, despre situații în care s-a încercat mituirea acestora. Totodată, în 70 de cazuri, DGA a fost sesizată de către lucrători MAI despre implicarea colegilor lor în fapte de corupție.

Un ghid recent de informare pentru cetățeni în care MAI furnizează listele cu documentele necesare pentru a obține documente eliberate de MAI, atrăgând atenția asupra eventualelor acte de corupție ce pot surveni sau apărea în cadrul acestui proces: http://www.mai-dga.ro/downloads/engleza/Prevenire?Ghid_informare_en.pdf

13164 de la DNA, 122 de la DIICOT și 2.663 de la alte structuri ale Ministerului Public.

Ultimul Raport MCV pentru România a fost la 28 ianuarie 2015, România fiind monitorizată de către Comisia Europeană la capitolul Justiție și Afaceri interne, de la 1 ianuarie 2007, de când a devenit stat membru UE.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!