Actualitate Cultură Educație La zi ORDINE PUBLICA

Comunicat de presa: „ 2.449.787,18 euro pentru dezvoltarea economico – socială a județului Giurgiu prin cooperare culturală în Spațiul European”

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Giurgiu, în calitate de promotor de proiect, implementează începând cu data de 01.10.2020, proiectul “Restaurare, consolidare și dotare „Muzeul Județean Teohari Antonescu””. Proiectul este finanțat prin Granturile SEE, Programul RO-CULTURA.
Durata de implementare a proiectului este de 43 luni.
Parteneri in acest proiect sunt: Fundația Amfiteatru (România), Morten Bruun (Norvegia)
Valoarea totală a proiectului: 11.855.745,05 lei (2.449.787,18 euro)
Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 9.483.739,24 (1.959.652,69 euro)

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea economică și socială a județului Giurgiu prin cooperare culturală în Spațiul European și îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural deținut de Muzeul Județean „Teohari Antonescu”.
Obiective specifice:
OS1 Valorificarea culturală și economică a patrimoniului cultural local prin restaurarea, consolidarea, dotarea și promovarea Muzeului Județean „Teohari Antonescu”, care să conducă la creșterea numărului de vizitatori cu 35%.
OS2 Revitalizarea patrimoniului cultural local prin implementarea unui plan de valorificare și programe de mentorat, care să ducă la crearea a 10 locuri de muncă și 16 profesioniști cu competente dezvoltate la locul de muncă;
OS3 Dezvoltarea cooperării culturale și a relațiilor bilaterale între județul Giurgiu și Spațiul European prin crearea unui parteneriat în domeniul cultural cu țări din statele donatoare (Norvegia).

Muzeul Județean Teohari Antonescu este un reper al istoriei naționale și singurul muzeu istoric din județul Giurgiu.
Clădirea muzeului a fost construită în 1870 și ultima renovare a muzeului a avut loc în 1977. Restaurarea muzeului este o necesitate pentru comunitatea locală și constituie un obiectiv important al proiectului, dar nu este singurul obiectiv.
Pentru prima oara în istoria sa, autoritatea publică locală a județului Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu, va colabora în domeniul managementului cultural cu un partener din Norvegia și va beneficia de sprijinul și ajutorul unor profesioniști norvegieni pentru valorificarea si promovarea obiectivului cultural reprezentat de Muzeul județean « Teohari Antonescu ».
Beneficiile pentru comunitate:
Copiii, școlarii și tinerii, elevi de liceu și familiile acestora din Giurgiu, inclusiv din categoriile defavorizate social (rromi, familii cu venituri modeste etc.) vor beneficia cultural și social de un mijloc modern de educare, dezvoltare a gustului pentru cultură și socializare în cadrul comunității, creșterea gradului de informare și culturalizare, prin intermediul vizitelor la muzeu, participării la activitățile cultural-artistice;
turiștii români și străini care tranzitează singurul pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse vor putea practica turismul cultural; entitățile care oferă servicii conexe turismului (hoteluri, restaurante, societăți comerciale din zonă) vor beneficia economic de creșterea veniturilor din servicii și în final comunitatea locală va beneficia de dezvoltarea economică și socială rezultată din valorificarea patrimoniului cultural al muzeului.
Instituțiile de cultură din județul Giurgiu (Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale, Teatrul “Tudor Vianu”, Biblioteca Județeană “I.A. Basarabescu”), instituțiile de învățământ și scolile de arte din municipiul și județul Giurgiu, ONG culturale și instituții similare din spațiul european vor beneficia din punct de vedere cultural și social de o clădire restaurată, cu dotări moderne pentru a desfășura activități culturale și cultural-educative.

Informații suplimentare:
Manager de Proiect: Despina Manea, tel: 0372.46.26.26, e-mail: despmanea@yahoo.com, cjgiurgiu@gmail.com
Responsabil informare și comunicare: Margareta-Mihaela Cristea, tel. 0372.46.26.46, e-mail: mihaela_nitu2000@yahoo.com, cjgiurgiu@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!