Actualitate

ÎNVIEREA DOMNULUI LA NOUA CATEDRALĂ EPISCOPALĂ „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE” DIN MUNICIPIUL GIURGIU

În noaptea Sfintelor Paști, credincioșii giurgiuveni au participat într-un număr foarte mare la slujba de Înviere, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. La acest eveniment a luat parte și Alteța Sa Regală Principesa Maria, alături de alte oficialități centrale și locale.
La miezul nopții, sute de credincioși au venit în locul special amenajat din fațaMănăstirii Sf. Mare Mucenic Gheorghe, pentru a se împărtăși de Lumina Sfântă a Învierii lui Hristos, oferită de Ierarhul nostru, care și în anul 2018 a fost adusă de la Ierusalim, prin purtarea de grijă şi binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
În continuare, de la Mănăstirea Sf. Mare Mucenic Gheorghe s-a plecat în procesiune până la noua Catedrală Episcopală din Giurgiu, unde Întâistătătorul eparhiei noaste a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
Cu acest prilej, Ierarhul nostru a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre frumusețea duhovnicească a Praznicului Învierii Domnului.
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este într-adevăr taina credinţei şi a sufletului omenesc împreună lucrător cu harul dumnezeiesc. Aceasta ne-o mărturisesc Sfinţii Părinţi, atunci când spun că au văzut lumina cea de negrăit a dumnezeirii, iar mărturia lor nu este înşelare, ci roada rugăciunii şi a lucrării neîncetate în Biserică. Să ne deschidem, dar, sufletele şi să lăsăm razele luminii de negrăit a Învierii să ne umple întreaga fiinţă, pentru a fi cu adevărat părtaşi de bucuria acestui Praznic”, a subliniat Preasfinția Sa.
De asemenea, PS Ambrozie a spus că „Însăși Icoana Praznicului Învierii Domnului ne zugrăveşte în culori învăţătura cea mântuitoare a Bisericii. Părinţii o numesc „Pogorârea la iad”, pentru că Hristos Domnul este cel ce îi sfărâmă porţile şi se înalţă biruitor, neatins de boldul şi pecetea acestuia. Deşi trăim astăzi clipe de bucurie, se cuvine să nu trecem cu vederea înţelesul duhovnicesc al pogorârii Mântuitorului Hristos la iad. Ea reprezintă arvuna învierii noastre, însă, în egală măsură, este şi îndemnul adresat fiecăruia dintre cei ce cred să moară păcatului şi să biruie stăpânirea celui rău, în Hristos şi împreună cu Hristos. Nu oare pentru aceasta ne-am nevoit în răstimpul dinaintea Luminatei Sărbători a Învierii? Nu pentru a ne împărtăşi de Hristos ne-am curăţit sufletul de păcate, prin rugăciune, post şi mai ales prin Taina Sfintei Spovedanii? Nu pentru Hristos ne-am lepădat de cele ale lumii şi am năzuit la roadele cele bogate ale Împărăţiei? Să nu uităm de toate acestea la ceas de bucurie sfântă, pentru că nevoinţele noastre reprezintă urzeala veşmântului luminat pe care-l purtăm astăzi. Ele sunt firele nevăzute ce întăresc haina nestricăciunii şi tot ele sunt cele care îi dau trăinicie, pentru a îmbrăca pe omul curăţat de patimi.
Preasfinţia Sa în încheiere a evidențiat că „ziua Învierii nu este numai un prilej de bucurie duhovnicească şi de mărturisire a credinţei noastre în Învierea Domnului, este şi chezăşia învierii noastre la sfârşitul veacurilor, aşa cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel că „Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa” (I Cor. 6:14). Datori suntem să ne adâncim neîncetat în taina comuniunii noastre creştineşti, în taina împreună vieţuirii cu Mântutitorul Hristos, Cel care se află între noi pururea. Să dorim cu mult dor împărtăşirea de Trupul şi Sângele lui Hristos Cel Înviat, împărtăşire care, începând de aici, din lumea aceasta vremelnică, se va desăvârşi atunci când vom păşi pragul veşniciei şi îl vom vedea pe Mântuitorul nostru faţă către faţă, aşa după cum ne rugăm la fiecare Sfântă Liturghie, dar mai ales în aceste zile de Paşti: „O, Paştile cele mari şi preasfinţite, Hristoase! O, înţelepciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea! Dă-ne nouă să ne împărtăşim cu Tine, mai adevărat, în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale!”.
La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhul nostru a transmis credincioșilor să prăznuiască aceste zile ale Sfintelor Paşti cu pace și alese bucurii, potrivit datinii străbune, oferindu-le, în semn de prețuire, icoane cu scena Învierii Domnului și Pastorala Preasfinției Sale la Sfintele Paști, intitulată ÎNVIEREA DOMNULUI- SENSUL EXISTENŢEI NOASTRE.
Răspunsurile la strană au fost oferite de Grupul Psaltic Filothei Ieromonahul al Episcopiei Giurgiului, dirijat de părintele Sandu Gheorghița.

Print Friendly, PDF & Email

Știri asemănătoare

Lasă un comentariu

*Folosind acest formular ești de acord cu politica noastră de confidențialitate!